Ondersteuning medezeggenschap Koninklijke TNT Post


Berenschot ondersteunde de medezeggenschap binnen de bedrijfsunit Productie van TNT Post. Berenschot begeleidde de OR-werkgroep en bepaalde wanneer er noodzakelijke participatie in het kernteam moest plaatsvinden.

De OR van TNT heeft een spiegelstructuur opgezet waarin is aangegeven op welke wijze TNT betrokken wil zijn bij de verschillende deelprojecten in het kader van NIMP. Berenschot ondersteunde deze (deel)projecten. Ook werd ter voorbereiding op de komende OR-verkiezingen veel aandacht aan communicatie besteed. De continue aanpassing van de opzet en inrichting van de medezeggenschap op trends in wetgeving en maatschappij werden daarbij meegenomen. Dit project is vervolgens nog uitgebreid met een vervolgtraject waarin de werkzaamheden werden voortgezet.