Ondersteuning bij een strategische verkenning voor het Ro Theater


Berenschot heeft de artistieke en zakelijke directie van het Ro Theater ondersteund bij een strategische verkenning.

Aanleiding voor de verkenning is de wens om zelf het initiatief te houden en niet (alleen) door bezuinigingen tot ingrijpen te worden gedwongen. Samen met de directie zijn voorstellen geformuleerd waarin artistieke en bedrijfsmatige keuzes in samenhang een kansrijke toekomst voor het Ro Theater kunnen opleveren.


Zie ook