Onderzoek toekomst Koorenhuis


Berenschot heeft in het najaar van 2009 in opdracht van de gemeente Den Haag diepgravend onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het Koorenhuis.

De gemeente heeft inzicht gekregen in beleid, werkwijze, organisatie en kostenstructuur. Bovendien is er een benchmark van de overhead uitgevoerd. Het Koorenhuis heeft haar strategie bepaald op basis van de aanbevelingen van Berenschot.