Onderzoeksopdracht Mogelijkheid eenduidige studentenpas


Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap vroeg Berenschot onderzoek te doen naar de mogelijkheid om te komen tot een eenduidige studentpas. De aanleiding voor dit onderzoek was dat in een Kamerdebat naar voren was gekomen dat, mede vanwege de invoering van de OV-chipkaart, er vraag was naar uniformering van de studentenpassen.

Berenschot onderzocht vervolgens de voordelen van de identificerende functie van de OV-studentenkaart en de consequenties van het eventueel wegvallen van deze functie. Verder bracht Berenschot de kosten en baten in beeld van de verschillende opties, en werd er onderzocht in hoeverre Studielink en andere instellingen betrokken konden worden bij deze eventuele invoering en vormgeving. In het eindrapport van Berenschot kwam als belangrijkste conclusie naar voren dat het probleem van het verdwijnen van de papieren OV-studentenkaart zeer beperkt van omvang bleek te zijn. Daarnaast werd duidelijk dat sommige studentenpassen niet gebruikt konden worden omdat ze niet aan bepaalde eisen voldeden. Dit kon worden opgelost door de instellingen te adviseren over de uitvoering van studentenpassen. Verder kon de gepersonaliseerde OV-chipkaart uitstekend dienst gaan doen als stamkaart (identificatiemiddel) voor een bewijs van inschrijving.


Zie ook