Tags

Ontwerp en implementatie CJG


In diverse gemeenten was Berenschot betrokken bij het ontwerp van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Berenschot adviseerde over de inhoudelijke en organisatorische vormgeving.

Een succesvolle aanpak bleek het onderbrengen van de taken van de partners in drie themaclusters: Preventie en Signalering, Opvoed- en Opgroeiondersteuning en Ontwikkeling en Deskundigheidsbevordering. Deze structuur is in de praktijk een goede manier om van elkaars deskundigheid gebruik te maken en hiaten en dubbelingen in het aanbod in kaart te brengen. In alle trajecten werkte Berenschot nauw samen met een stuurgroep en projectgroep, waar alle kernpartners in vertegenwoordigd waren. Op cruciale momenten werden plannen en activiteiten besproken met een klankbordgroep, bestaande uit ouders en opvoeders uit de regio.

Bij enkele gemeenten was Berenschot ook verantwoordelijk voor de implementatie van het CJG-ontwerp: van het organiseren van een feestelijke opening tot de aansluiting op de verwijsindex en het opstellen van budgetten, formatie-afspraken en communicatieplannen.


Zie ook