Citymarketingstrategie en organisatieadvies Eindhoven


Berenschot heeft in 2009 en 2010 een citymarketingstrategie opgesteld in opdracht van de gemeente Eindhoven.

In een grondig en interactief proces werden 70 interne en externe stakeholders betrokken bij de totstandbrenging van een gedragen citymarketingstrategie. Berenschot adviseerde een publiek-private stuurgroep onder voorzitterschap van burgemeester Van Gijzel en formuleerde ambitie, doelgroepen, een merkconcept en strategie. Daarnaast adviseerde Berenschot over de uitgangspunten voor een nieuwe organisatiestructuur, die tot een eenduidige en gecoördineerde aanpak moet leiden.