Tags

Samenwerkingsinstituut door partnerschap


De Verloskunde Academie valt vanaf 1 september 2008 onder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dit heeft gevolgen voor de opleiding verloskunde in Amsterdam en Groningen. Die moet worden ondergebracht bij een instelling voor hoger onderwijs. Berenschot hielp het samenwerkingsverband tot stand te brengen.

Succesvol samenwerkingsverband

Berenschot ondersteunde de Verloskunde Academie bij de partnerselectie. En verzorgde de intentieverklaring tussen Verloskunde Academie, VUmc en Hogeschool INHOLLAND. In de tweede fase kreeg het samenwerkingsverband vorm. Dat leidde tot een samenwerkingsinstituut waarin:

  • het beste samenkomt van de bestaande Verloskunde Academie, het VUmc en Hogeschool INHOLLAND
  • voldoende ruimte is voor ondernemerschap
  • het voortbestaan van de Verloskundeopleiding is geborgd
  • mogelijkheden zijn gecreëerd om de opleiding de komende jaren te academiseren, zowel bestuurlijk als organisatorisch

Academisch

Het partnerschap biedt ruimte aan de opzet van een wetenschappelijke onderzoeksomgeving. En de ontwikkeling van een WO Bachelor/Master verloskunde op termijn. Dat sluit naadloos aan bij een belangrijk strategisch uitgangspunt van de Verloskunde Academie: het academiseren van de hbo-opleiding in de toekomst.

Partnerselectie

Jeroen Nijzink, consultant bij Berenschot: ‘We hebben in de eerste fase verkennende gesprekken gevoerd met mogelijke partners. En de onderhandelingen begeleid. Vervolgens is de intentieverklaring tot stand gebracht en ondertekend. Daarbij hebben we het bestuur en de Raad van Toezicht begeleid bij de besluitvormingsprocessen.'

Wet- en regelgeving

Contractvorming en transitieplanning waren de kernonderdelen van de tweede fase van het traject. Jeroen Nijzink: ‘De specifieke wet- en regelgeving in het onderwijs zorgde voor een extra uitdaging. Daarbinnen kwam de samenwerkingsovereenkomst tot stand. Berenschot legde onder meer de overlegagenda vast en zette de overlegstructuur op. Verder onderzochten we de structuurvarianten en de fiscale aspecten van een samenwerkingsinstituut en begeleidden we de onderhandelingen. Alles in nauwe samenwerking met de klant.'

Overeenkomst

Een laatste stap was het opstellen van:

  • de mantelovereenkomst
  • de samenwerkingsovereenkomst
  • de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende partijen en actoren
  • statuten en bestuursreglement voor het samenwerkingsinstituut
  • de financiële overeenkomst
  • de overeenkomst voor overdracht van activa/passiva

Vertrouwen in de samenwerking

Margreeth van der Meijde, directeur-bestuurder van de Verloskunde Academie Amsterdam/Groningen: 'Pasklare oplossingen lagen voor dit unieke traject niet voor het grijpen. Het was voor alle partijen een onbekende situatie. Vertrouwen in de samenwerking met Berenschot was daarom erg belangrijk voor ons. Met een consistente inzet van mensen wist Berenschot ons vertrouwen vast te houden. Ook in periodes dat het traject lastiger werd. Bereikbaarheid, open communicatie en korte lijnen stonden centraal. We kijken terug op een plezierige samenwerking. Waarin bovendien ruimte was voor een onmisbaar onderdeel: humor.'