Philips zorgt voor verlichting in Afrika


De basis van de piramide (base of the pyramid - BoP) verwijst naar de mensen in ontwikkelingslanden met de laagste inkomens. Ongeveer 4 miljard mensen hebben een jaarlijks inkomen van minder dan USD 1.500 en 1 miljard mensen hebben zelfs minder dan 1 dollar per dag te besteden. Philips wilde moderne verlichting verschaffen aan de armste mensen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Berenschot stond Philips bij om van een uitdaging langzamerhand een succes te maken.

In plaats van deze mensen te beschouwen als hulpeloos en behoeftig worden ze beschouwd als consumenten. Weliswaar consumenten met zeer beperkte individuele budgetten, maar samen vertegenwoordigen ze een enorme groep consumenten met specifieke (gemeenschappelijke) wensen. Marktontwikkeling aan de basis van de piramide betekent enerzijds een mogelijkheid om de economische situatie van arme mensen te verbeteren en anderzijds een kans voor bedrijven om hun consumentenmarkten uit te breiden.

Concentreren op de basis van de piramide

In 2006 wees Philips' CEO Gerard Kleisterlee expliciet op de noodzaak voor multinationals zich te concentreren op de basis van de piramide. Destijds had Philips Lighting al de nodige ervaring opgedaan in India en vroeg toen Berenschot om ondersteuning bij de ontwikkeling van een BoP-verlichtingsbenadering in Afrika. Er zijn zowel specifieke producten als specifieke marketing- en verkoopstrategieën vereist om de markt aan de basis van de piramide te bedienen. Het product dat Philips in eerste instantie ontwikkelde voor Afrika was een solide, betrouwbare en redelijk geprijsde zonnelantaarn met een CFL lamp. Inmiddels is het productassortiment uitgebreid met andere lantaarns en in de nog komende fases zullen nog meer lantaarns aan het assortiment worden toegevoegd.

Voor wat betreft marketing en verkoop koos Philips ervoor om samen te werken met de lokale ondernemingen, ngo's en ontwikkelingsorganisaties. Op deze manier kunnen lokale ondernemers worden geholpen bij het ontwikkelen van een sales- en aftersalesnetwerk, bijvoorbeeld het krijgen van toegang tot microfinancieringsfaciliteiten, en de producten en diensten zijn toegankelijk voor mensen in de meest afgelegen gebieden.

Samenwerking

Berenschot ondersteunde Philips Lighting bij het omzetten van de BoP-benadering in een concrete pilot, het vinden van lokale partners in Ghana en het uitvoeren en monitoren van het pilotproject. Tijdens de eerste fases van het pilotproject in Ghana hielp Berenschot Philips ook bij het opstellen van een partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van dit partnerschap was om miljoenen arme mensen in Afrika van moderne verlichting te voorzien en commercieel duurzame distributiekanalen op te zetten voor de verlichtingsproducten. Op 7 juli 2008 ondertekenden de CEO van Philips Lighting, de heer Provoost, en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Koenders, een partnerschapovereenkomst om het Ghana-project uit te breiden tot 10 Afrikaanse landen.


Zie ook