Tags

Prestatie-inkoop personeelsdiensten Stichting Waternet


Stichting Waternet was bezig met het wijzigen van haar strategisch personeelsbeleid. Uitgangspunt was dat op ieder moment de juiste mensen op de juiste plek moesten zitten, met meer centrale aansturing om dit te faciliteren.

Om het nieuwe beleid beter te kunnen vormgeven moest het aantal leveranciers worden teruggebracht. Op het betreffende moment had Waternet meer dan 400 leveranciers van tijdelijk personeel. Berenschot werd gevraagd om de twee aanbestedingen voor Technisch Personeel en PayrollServices voor te bereiden, uit te voeren en de benodigde dienstverlening tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding in te kopen.

De hiermee door Berenschot bereikte resultaten zijn:

  • Het aantal leveranciers van tijdelijk personeel is teruggebracht naar vijf.
  • Grote kostenbesparingen zijn behaald door lagere tarieven en administratieve lasten.
  • Voor het onderdeel PayrollServices is op jaarbasis ongeveer drie ton bespaard (+/- 15%).
  • De uitvoering van het nieuwe personeelsbeleid is vereenvoudigd.

Zie ook