Procesbegeleiding bij (werving- &) selectietrajecten

Gepubliceerd op 30 september 2013

Veel (werving- &) selectieprocedures verlopen lang niet altijd succesvol. Ondanks het feit dat er vaak veel kandidaten reageren, eindigen procedures vaak zonder resultaat en moet een procedure over gedaan worden. De goede kandidaten uit een eerste ronde zijn hiermee gemist en een nieuwe procedure kost opnieuw tijd.

Selectietrajecten voor cruciale functies/rollen kunnen gekenmerkt worden als complexe en ingewikkelde trajecten met veel dynamiek, omdat veel partijen betrokken zijn en daarmee ook verschillende belangen spelen.

Onze ervaring leert dat de oorzaak vaak ligt in het feit dat het beoogde en vooraf gedefinieerde einddoel niet wordt bereikt omdat te weinig aandacht wordt besteed aan aspecten die voor een succesvol (werving- &) selectietraject voorwaarden zijn.

In onze visie zijn voor een succesvol (werving- &) selectietraject draagvlak, structuur, geobjectiveerdenormkaders, communicatie en duidelijkheid belangrijke voorwaarden. Dit is in het bijzonder van belang bij een organisatie in verandering.

Berenschot kan u helpen bij de begeleiding van een (werving- &) selectietraject.

Onze aanpak/werkwijze

Berenschot ondersteunt volgens een beproefde systematiek. Snelheid, zorgvuldigheid, resultaat en kwaliteit dragen hierin bij aan een succesvolle procedure. Wij kunnen bij de gehele (werving- &) selectieprocedure begeleiden, die doorgaans uit een aantal stappen bestaat:

1. Afstemmen wensen en verwachtingen met opdrachtgever en verdelen rollen in proces;

2. Opstellen profielschets met stakeholders uit de organisatie;

3. Begeleiden bij het in de markt zetten van een wervingsprofiel;

4. Voorbereiden op een objectieve beoordeling van (interne) kandidaten d.m.v. workshop;

5. Voorbereiden op selectiegesprek en samenstellen vragenlijst;

6. Begeleiden van commissies (doorgaans selectie- en adviescommissie) tijdens selectiegesprek;

7. Assessment.

Onze kracht

De kracht van Berenschot is dat we ons tijdens procedurebegeleiding richten op transparantie, geobjectiveerdenormkaders en draagvlak. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan het traject voorafgaand aan de daadwerkelijke gesprekken met kandidaten. Het is onze ervaring dat het resultaat hiervan een efficiënt en relatief snel verloop van de verdere procedure is. Het zorgt uiteindelijk voor een brede acceptatie van de gekozen kandidaat en een gedeelde trots op de resultaten die we samen hebben bereikt.