Procesevaluatie Integrale Veiligheidsmonitor


In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voerde Berenschot een procesevaluatie uit naar de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). Het is onvermijdelijk dat bij grootschalige, methodologische complexe surveyonderzoeken talloze grotere en kleinere uitvoeringsproblemen optreden. Dit was ook het geval bij de IVM.

Door complicaties rond de weging liep de publicatie van de resultaten vertraging op wat tot onvrede leidde bij de gebruikers. Het gevaar bestond dat zij gingen twijfelen aan de kwaliteit en de gebruikswaarde van de IVM, waarmee in het uiterste geval het bestaansrecht van het instrument zou worden ondermijnd. Om het draagvlak voor de IVM te herwinnen en te borgen, besloot de Raad voor de Veiligheidsmonitor om de IVM te laten evalueren. De doelstelling van de procesevaluatie was om aanbevelingen te doen voor het optimaliseren van de procesgang en voor het herstellen en borgen van het draagvlak voor en het vertrouwen in de IVM. De opbrengst van de evaluatie bestond uit een bondig rapport met daarin een scherpe en afgewogen analyse van de gevolgde procesgang en aanbevelingen om deze te verbeteren.