Tags

Productieproces op topniveau bij Bammens


Koninklijke Bammens ontwikkelt, produceert en verkoopt stalen afvalbevatters, en is daarin marktleider. Het bedrijf opereert in een groeimarkt en wil qua logistiek en productie een fabriek op topniveau. Berenschot onderzocht of rendementsverbetering mogelijk is door de interne organisatie te optimaliseren, met name wat productie en logistiek betreft.

Lonende aanpassingen

Een analyse toonde aan dat Bammens veel verbeterpotentieel had. Het loonde om intern een aantal zaken goed aan te pakken. Verschillende werkgroepen werkten de verbeteringen samen met Berenschot uit. Met het volgende resultaat:

  • Fysiek andere inrichting van de hele fabriek. Het machinepark is bijvoorbeeld elders geplaatst.
  • Productiviteitsverbetering van meer dan 30%.
  • Sterk vergrote planningsbetrouwbaarheid door de integratie van sales en logistieke processen.
  • Meerdere procentpunten marge onderaan de streep.

Vertrouwen in verandering

Ronald Free, algemeen directeur bij Bammens: ‘We zijn erg te spreken over het resultaat. De mensen in het bedrijf hebben een mentale sprong gemaakt. Berenschot gaf hun het vermogen om te leren veranderen. Onze medewerkers roepen niet langer dat iets niet kan. Ze denken in kansen in plaats van onmogelijkheden. En hebben vertrouwen in zichzelf om de positieve veranderingen door te voeren. Een grote winst die niet in cijfers is uit te drukken.'

Verbeteringen

De verbeteringen omvatten onder meer het volgende:

  • Pull-besturing met behulp van vaste kaarten voor productieorders (kanbans).
  • Definiëren en fysiek inrichten van verschillende productiecellen.
  • Dag- en weekoverleg met sturing op resultaten.
  • Wandborden met de belangrijkste prestatie-indicatoren.
  • Skill-matrixen om inzichtelijk te maken welke vaardigheden de medewerkers hebben. Daarna is per productiecel een opleidings- en roulatieplan opgesteld.

Methodiek

In een OperationalExcellence-project staat het maximaliseren van de operationele winst centraal. Berenschot gebruikt hiervoor diverse bekende technieken, instrumenten en modellen. Denk aan leanmanufacturing, Six Sigma en de 5S-methodiek: schoonmaken, scheiden, schikken, standaardiseren en standhouden. Ook bij Bammens hebben we een combinatie van methodieken ingezet

Betrokken

Ronald Free: ‘Berenschot is erg betrokken bij het reilen en zeilen van het bedrijf en bij de medewerkers. Het voelde alsof de consultants deel uitmaakten van ons bedrijf. Berenschot lost niet alleen op een hoog abstractieniveau problemen op, maar krijgt juist ook de medewerkers op de vloer in beweging. En maakt in simpele bewoordingen duidelijk wat de bedoeling is. Bij een nieuw traject twijfel ik er niet aan om Berenschot weer in te schakelen!'