Productiviteitsanalyse van engineering- en projectmanagement bij bouwer van logistieke systemen


Een snelgroeiend internationaal bedrijf dat complete logistieke behandelingssystemen bouwt kan onvoldoende meegroeien met de marktvraag. De engineering-afdeling is een bottleneck in het productieproces. Berenschot werd gevraagd om op een gebruiksvriendelijke, eenvoudige en ongecompliceerde manier inzicht te geven in de tijdsbesteding en deze te helpen verbeteren. Zo wil het bedrijf de productiviteit van hun engineering- en projectmanagementactiviteiten vergroten.

Time Measurement App

Met behulp van onze Time Measurement App (TMA) hebben we de tijdsbesteding geregistreerd. De resultaten zijn in een benchmark vergeleken die van met andere organisaties. Vervolgens is het verbeterpotentieel in kaart gebracht en zijn concrete verbetermaatregelen geïdentificeerd.

Vijf thema’s

Tijdens deze opdracht hebben we vijf thema’s gedefinieerd: verminderen van rework door borging van een evaluatie en leercyclus; verlagen van de behandeltijd door producten in het proces te standaardiseren via productmodules; goede afstemming met de verkoopafdeling om minder maatwerk te verkopen; optimaliseren van inzet capaciteit door voorspelbaarheid voor-/nacalculatie te vergroten; uitbreiden van capaciteit door uitbreiding formatie of uitbesteding van activiteiten.

Meer weten? Neem contact op met Pieter-Jan Julius.