Productiviteitsverbetering in de uitvoeringsorganisatie van een waterbedrijf


Het onderhavige waterbedrijf heeft hoge ambities ten aanzien van klant- en medewerkerstevredenheid. Tegelijkertijd wordt het bedrijf geconfronteerd met een stijgende investeringsopgave, schaarste aan technisch personeel, hoge werkdruk onder medewerkers en onvoldoende grip op de operationele prestaties. Tot nu is het niet gelukt om de verbeterpotentie te verzilveren.

Identificeren en implementeren

Berenschot is gevraagd productiviteitsverbeteringen in de uitvoerende afdelingen te helpen identificeren en implementeren. Dit om de productiviteit van de organisatie te verhogen: meer werk doen tegen lagere kosten en de klant- en medewerkerstevredenheid vergroten. Op basis van een quickscan van de organisatie, data-analyse, werksessies, interviews en een productiviteitsmeting hebben we de productiviteit van de organisatie in kaart gebracht.

Verbeterpotentie

Aan de hand van de uitkomsten is de verbeterpotentie gekwantificeerd en zijn concrete verbetermaatregelen op het gebied van werkprocessen, operationeel management en IT geïdentificeerd. Daarvoor hebben we de eerste quick-wins in gang gezet. Momenteel zijn we druk bezig om samen de volgende stappen vorm te geven.

Meer weten? Neem contact op met Pieter-Jan Julius.