Tags

Project start-up MIRT Onderzoek landzijdige bereikbaarheid vliegveld Lelystad

Gepubliceerd op 25 juni 2014

In opdracht van het Ministerie van IenM heeft Berenschot (in samenwerking met Arcadis) fase 2 van het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Lelystad Airport uitgevoerd.
Aanleiding voor het MIRT-onderzoek ligt in de groei van het vliegverkeer in Nederland, die niet volledig op Schiphol is op te vangen. Het Rijk onderzoekt daarom de mogelijkheden van een verschuiving van vliegbewegingen naar de regionale luchthavens, specifiek Eindhoven en Lelystad. De opdracht betreft het nader uitwerken van geïdentificeerde kansrijke oplossingsrichtingen, waarvan verwacht wordt dat deze een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Lelystad Airport. Elementen van de opdracht zijn het ontwerp van de maatregelen, de effectrapportage, stakeholderanalyse, procesmatige begeleiding van het onderzoek en het creëren van draagvlak voor het eindrapport.