Projectmatig werken Muziek Centrum Nederland


Berenschot heeft Muziek Centrum Nederland (MCN), het sectorinstituut voor muziek, begeleid bij het introduceren van projectmatig werken.

Eerst is er een training Projectmatig Werken gegeven aan vrijwel alle medewerkers. Daarmee is een goede basis gelegd voor het verder implementeren van Projectmatig Werken binnen MCN, als onderdeel van de professionaliseringsslag waar de organisatie mee bezig is. Vervolgens heeft BerenschotMCN ondersteund bij een aantal specifieke vraagstukken. Er is onder meer een training Planmatig Werken gegeven aan de medewerkers.