Quick Scan inkooporganisatie Ministerie van Defensie


De Sous Chef Verwerving van het Ministerie van Defensie, Directie Materieel Organisatie, wenste in het kader van zijn functionele verantwoordelijkheid, inzicht in de volwassenheid van de inkooporganisatie, kansen voor verbetering en mogelijke risico's op rechtmatigheid.

Berenschot heeft de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quick scan van de 16 inkopende diensten binnen Defensie. Op verschillende manieren is de volwassenheid van de inkooporganisatie getoetst: door middel van benchmarks, interviews, workshops, formatieanalyse en inkoopdossieranalyses.

De hiermee door Berenschot bereikte resultaten zijn:

  • Een volledig inzichtelijke en transparante vaststelling van inkoopvolwassenheid.
  • Een gericht overzicht van benodigde acties voor nadere structurering en professionalisering van de inkoopgemeenschap.
  • De aandachtspunten voor het nieuwe inkoopbeleid.
  • Een overzicht van gerichte kansen voor het vergroten van inkoopsynergie en -samenwerking.