Een Rechtmatig, maar vooral ook Doelmatig Sociaal Domein

Gepubliceerd op 5 oktober 2015

Denken vanuit het proces en de bedoeling én tegelijkertijd voldoen aan de rechtmatigheidseisen. Dat is wat u krijgt als u Berenschot inhuurt. We weten wat u moet doen om aan de eisen van de accountant te voldoen, maar we hebben een focus op de effectiviteit van het primair proces, en dat merkt u in onze werkwijze.

Het risico van ‘control’ is dat het doorslaat in verstikkende procedures waarmee uw medewerkers niet meer in staat zijn om effectief op wijzigende omstandigheden in te spelen en de doelen van het sociaal domein te realiseren. Aansluiten bij de zorgbehoefte van burgers vraagt namelijk flexibiliteit voor professionals om maatwerk te leveren. Een dichtgetimmerd proces vanuit rechtmatigheidsdenken werkt hierin belemmerend. Daarnaast verschuift de focus van gemeenten als gevolg van de participatiewet van het borgen van een ‘rechtmatig’ inkomen voor haar inwoners naar meer doelmatig mensen zo snel mogelijk naar passend werk te begeleiden. Dit vraagt dat de interne processen en controlemaatregelen hierop aangepast worden.
Samen met u en uw medewerkers richten we de AOIC zo in dat ze bijdraagt aan de transformatiedoelstellingen en tegelijkertijd rechtmatige uitkomsten borgt zonder verstikkend te werken. Door middel van een scherp VIC-plan op basis van de belangrijkste risico’s borgen we dat u echter wél in control blijft. De doelstellingen van uw primaire processen zijn hierin leidend.

Berenschot heeft voor meerdere gemeenten de administratieve organisatie van het sociaal domein beschreven, zoals Hoorn, Haarlem en Haarlemmermeer. Daarnaast hebben we voor gemeenten VIC-plannen opgesteld om te borgen dat het sociaal domein ‘in control’ is.

Wat is het VIC?

In het VIC voert een medewerker steekproeven op de uitkomsten van en beheersmaatregelen in de verschillende processen uit. Hiermee heeft u inzicht in hoeverre de output van de processen voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast vormt (de kwaliteit van) het VIC het startpunt voor de accountant. Heeft u een deugdelijke VIC dan kan de accountant volstaan met een beperkter onderzoek. U heeft immers zelf inzicht in de belangrijkste risico’s en u heeft daar al de juiste maatregelen voor getroffen.


Zie ook