Reorganisatie in een not-for-profit organisatie


Een organisatie in het midden van het land besloot te reorganiseren. Teruglopende inkomsten en een verouderd businessmodel dat de aansluiting met de behoeften in de markt miste waren onderliggende oorzaken. Besloten werd om een radicale andere koers te gaan varen en de aansluiting met de achterban te herstellen en verbeteren.

Innovatie, digitalisering, samenwerking en klantgerichtheid waren de voornaamste uitgangspunten. Voor het beoordelen welke medewerkers zich kwalificeerden werd gekozen voor assessments.

Samen met Berenschot werden de strategische competenties voor de verschillende functiegroepen vastgesteld. Aansluitend werd de communicatie opgestart en werd gewerkt aan het draagvlak bij de relevante stakeholders (o.a. management en OR). Medewerkers kregen de gelegenheid om via belangstellingsregistratie hun voorkeuren voor maximaal drie posities kenbaar te maken. Na drie maanden werd gestart met de uitvoering van bijna 150 assessments binnen een looptijd van vier weken door een vast projectteam van het adviesbureau onder supervisie van een projectmanager.

De resultaten uit de assessments gaven de benodigde informatie en adviezen over de medewerkers waarmee de selectie- en plaatsingsadviescommissie keuzes kon maken. Deze commissie stelde gezamenlijk criteria op om tot een goede matching te komen. Een eerste selectie vond plaats op basis van functiegeschiktheid en daarna werd gekeken naar de gewenste formatie en werden criteria als lengte dienstverband en regionale spreiding e.d. gehanteerd. Om de voorgenomen koers voor de organisatie concreet handen en voeten te geven is op basis van een developmentguide, ontwikkeld door het adviesbureau, een serieuze start gemaakt met de individuele en collectieve ontwikkelplannen.


Zie ook