Tijdens de verbouwing moet de winkel openblijven


Reorganisaties vergen veel van medewerkers, leidinggevenden en HRM. Hoe zorg je ervoor dat de dagelijkse operatie niet wordt verstoord? Hoe behoud je de motivatie van zittende en vertrekkende medewerkers?

Bij reorganisaties vragen maatregelen zoals de herverdeling van taken, de herplaatsing en/of afvloeiing van medewerkers tijd en uithoudingsvermogen van de betrokkenen. Al deze veranderingen zetten de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening onder druk. Demotivatie ligt op de loer. Om de motivatie hoog te houden zijn drie punten essentieel. Een korte doorlooptijd van het reorganisatieproces, heldere communicatie over alle processtappen en een plek waar men terecht kan met zorgen en vragen. Waar nodig kunnen aanvullende interventies worden ingezet, zoals teamcoaching, gericht op versterking van de verbinding van de achterblijvers.


Reorganisatie bij een organisatie in de maakindustrie

‘Bij deze reorganisatie werd een volledig bedrijfsonderdeel overgeplaatst naar het buitenland met als gevolg de afvloeiing van de medewerkers. Het afbouwen in Nederland en opbouwen in het buitenland duurde meer dan een half jaar. Als medewerkers in die periode vrijwillig zouden vertrekken zou waardevolle kennis voor het onderdeel verloren gaan. Lees meer.....

Stefanie van den Berg

Stefanie van den Berg, voormalig Berenschot adviseur reorganisatieproces

Kopzorgen