Samenwerking muziekinstellingen op Walcheren


In opdracht van de provincie Zeeland onderzocht Berenschot verregaande samenwerking tussen vijf Zeeuwse muziekinstellingen, inclusief een mogelijke fusie tussen de twee organisaties met een professionele staf, te weten MuziekPodium Zeeland en de Zeeuwse Concertzaal.

Wij hebben een toekomstig organisatiemodel ontworpen en een totstandkomingfase voorgesteld. Daarbij hebben we een vergelijking gemaakt van de exploitaties en begrotingen van de instellingen met professionele staf en zaalaccommodaties, plus een financiële raming van een behoudend en een ambitieus toekomstscenario.


Zie ook