Selectie van een goede trainee

Gepubliceerd op 10 juli 2013

Berenschot is sinds 2006 vaste assessmentpartner voor een verzekeraar bij het selecteren van haar management trainees en financieel management trainees. Niet alleen bij de selectie, maar ook bij het professionaliseren van de Traineeselectiedag heeft Berenschot door de jaren heen een goede bijdrage geleverd, door mee te denken, advies te geven en te assisteren in de beoordeling en selectie van potentiele talenten.

De klantorganisatie heeft Berenschot betrokken bij het beoordelen en selecteren van potentiele kandidaten voor het traineeship, welke twee keer per jaar plaatst vindt. De sollicitanten voor het traineeship krijgen een interview bij de klantorganisatie en nemen vervolgens deel aan een assessmentscan bij Berenschot: op basis van werk -en denkniveau en een aantal voor het traineeship belangrijke competenties, geeft Berenschot een advies of de trainee wel of niet geschikt is om deel te nemen aan de traineeselectiedagen. Tijdens de traineeselectiedag werken de adviseurs van Berenschot samen met HRM-professionals en het lijnmanagement van de klantorganisatie, waarbij Berenschot een rol heeft bij het afnemen van interviews, het observeren van het gedrag van de kandidaten tijdens een presentatie en te adviseren tijdens de besluitvorming over de aanname van trainees.

De klantorganisatie heeft door de jaren heen op het gebied van het selecteren van talenten een grote ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen heeft de klant goed zicht gekregen op het managementprofiel en de competenties waaraan een ideale trainee moet voldoen, tevens beschikt zij over de handvatten om op een gestructureerde en zo objectief mogelijke wijze potentieletrainees te beoordelen in het licht van het functieprofiel. Door training en regelmatige oefening is merkbaar dat de assessoren vanuit de klantorganisatie dezelfde ‘taal’ zijn gaan spreken en de besluitvorming omtrent hun trainees meer gestructureerd en betrouwbaar verloopt. Niet alleen in het selectieproces zijn grote sprongen gemaakt, ook geeft het lijnmanagement en de diverse HR-professionals aan zeer tevreden te zijn met de huidige geprofessionaliseerde selectieprocedure in hun zoektocht naar dé manager van de toekomst die de organisatie voor ogen heeft.


Zie ook