Shared Service Center Drechtsteden


In opdracht van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, 's-Gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en regio Zuid-Holland-Zuid onderzocht Berenschot in 2006 de haalbaarheid en gevolgen van de oprichting van een Shared Service Center Drechtsteden.

De gemeenten werkten al op een aantal gebieden samen en wilden deze samenwerking uitbreiden met een regionaal SSC voor middelen- en staffuncties. Een quick scan diende verder inzicht te bieden in de kosten en baten en de impact van een dergelijk SSC.

Berenschot inventariseerde de huidige kwaliteit en omvang van de ondersteunende processen bij de verschillende organisaties. Vervolgens werd de gewenste situatie geschetst op basis van een benchmark formatie en kosten, best practices deelnemende gemeenten en afname bereidheid van taken. Na een impactanalyse en een kosten-batenberekening gaf Berenschot advies over de haalbaarheid en slaagkans en aanbevelingen voor implementatie. Uiteindelijk resulteerde dit in een businesscase met takenpakket, formatienormering en een normering voor de overige kosten.