SKVR planvorming


Berenschot ondersteunde de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) bij het opstellen van een nieuw plan voor een duurzame bedrijfsvoering en exploitatie.

Aandacht werd besteed aan product-marktcombinaties en een bijpassende organisatie- en kostenstructuur. Berenschot ondersteunde de interne verantwoordelijken inhoudelijk bij het vormgeven van het plan en de directeur bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten.


Zie ook