Smart Mix-subsidie voor uitdagend hightechproject

Gepubliceerd op 13 juli 2011

Het aanvragen van subsidies voor innovatieve projecten vereist een goede kennis van alle aspecten van de subsidieregelgeving én van technologische en organisatorische aspecten van innovatieprojecten. Dit gold zeker ook voor het MEMPHIS-project. MEMPHIS staat voor MergingElectronics and Micro & nanoPHotonics in IntegratedSystems. Samensmelting van de eigenschappen van elektronen (elektronica) en fotonen (lichtstralen) in één enkele technologie maakt het mogelijk in de toekomst sterk verbeterde en vooral goedkopere datacommunicatie (telefoon, internet) te realiseren. Ook worden hele nieuwe toepassingen uitgevonden, bijvoorbeeld voor medische apparatuur en consumentenproducten (displays).

Toekomstige toepassingen bepalen de ontwikkelrichting van deze technologie. Het project omvat naast technologisch onderzoek dan ook de ontwikkeling van componenten en systemen van de nieuwe toepassingen. Tevens worden het productieproces voor deze nieuwe apparaten en de hiervoor benodigde productiemachines ontwikkeld, omdat dit bepaalt of zo'n apparaat in de toekomst (goedkoop) te maken is.

Initiatief

Berenschot en het hightechbedrijf LioniX namen samen het voortouw voor het opzetten van het consortium van uiteindelijk 22 partners om dit project te realiseren. Om MEMPHIS ook financieel mogelijk te maken, werd subsidie uit het Smart Mix-budget van de Nederlandse overheid verkregen. Het optreden van Berenschot als mede-initiator, mediator tussen de vaak verschillende belangen van diverse partijen en als technisch consultant was van groot belang om het MEMPHIS-project van de grond te krijgen. Na een voorronde, waarbij 155 voorstellen werden ingediend, kregen 16 consortia de uitnodiging een compleet projectplan te schrijven. HightechprojectMEMPHIS was een van de 7 projecten die de eindstreep haalden.

Eind maart 2007 kreeg het MEMPHIS-project een Smart Mix-subsidie van € 18 miljoen toegekend, de grootste projectomvang van alle gehonoreerde projecten. MEMPHIS heeft een looptijd van 5 jaar, met een totaalbudget van € 35 miljoen.

Technologische uitdaging

Het partnership van MEMPHIS bestaat niet uit de minsten: de drie Nederlandse technische universiteiten plus onderzoeksinstellingen Amolf en TNO zijn actief in het technologisch onderzoek. Aan de applicatiekant doen het Academisch Medisch Centrum, de VU te Amsterdam en Erasmus Medisch Centrum mee. Philips heeft interesse in de diverse componenten voor professionele en consumentenapparaten, hightech MKB'er Genexis werkt mee aan apparatuur voor breedbandige communicatienetwerken. Onderzoeksinstellingen NLR en Astron zijn actief op antennesystemen. Tot slot verzorgen apparatuurontwikkelaars als ASML, FEICompany, Tempress en Alcatel een integraal productieproces voor deze nieuwe technologie.

Het MEMPHIS-project is niet alleen een grote technologische uitdaging. Ook organisatorisch is het een hele klus om zo'n project op de rails te krijgen en te houden. Juist ook in dit laatste proces vervult Berenschot een belangrijke rol, onder meer wegens de ingebrachte technisch inhoudelijke en organisatorische kennis en ervaring met R&D-omgevingen. 'De betrokken bedrijven en kennisinstellingen hadden daardoor vanaf het begin een duidelijk doel en raakten steeds beter op elkaar ingespeeld,' aldus John Eisses, senior managing consultant. Hij roemt de uitstekende onderlinge samenwerking, die inmiddels is uitgemond in een professionele club die iets voor elkaar over heeft. 'Dat gaat op termijn toch het verschil maken tussen de eindstreep halen en daadwerkelijk succesvol zijn. Want uiteindelijk staat niet de subsidie maar het zakelijk en wetenschappelijke resultaat centraal.'