Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)


Voor de Provincie Zeeland heeft Berenschot een evaluatie uitgevoerd van het intern en extern functioneren van SCEZ.

Hierbij is een inhoudelijk element en financieel element onderscheiden. Er is gekeken naar de effecten die zijn bereikt met de oprichting van SCEZ voor de versterking van de culturele kwaliteit van Zeeland. Daarnaast is gekeken naar de vraag of er evenwicht bestaat tussen de opdracht van SCEZ en de daartoe beschikbaar gestelde provinciale middelen en de aansturing door de provincie.


Zie ook