Maken en kick-starten van een strategie voor een internationale fabrikant van fietsverlichting


Een fabrikant van fietsverlichting wil de controle over de organisatie in zijn internationale context vergroten. Dit omdat door overnames het operationele speelveld van de organisatie de laatste jaren sterk gegroeid en geïnternationaliseerd is. Daarnaast dwingen nieuwe marktpartijen (e-bike en share-bike bedrijven) en onzekerheden in de internationale supply-chain tot het versterken van de strategische positionering.

Concurrerend blijven

Om de organisatie in de toekomst concurrerend te houden, is het essentieel om de aandacht van het management te richten en productinnovatie en ondernemerschap te blijven stimuleren. Berenschot werd gevraagd het internationale managementteam te ondersteunen bij het formuleren en kick-starten van hun gezamenlijke strategie. In een aantal werksessies hebben we samen met het managementteam de strategie bepaald aan de hand van een marktanalyse, een concurrentieanalyse en een technologische analyse.

Concreet businessplan

Het strategisch plan voor de komende jaren is gepresenteerd. De strategische doelen op het gebied van effectief accountmanagement, productontwikkeling, doorlooptijdverkorting en kostprijsverlaging zijn vertaald in een concreet businessplan met ‘stepping stones’.

Meer weten? Neem contact op met Pieter-Jan Julius.