Strategische Benchmark GGD


De directeuren Publieke Gezondheid hebben besloten om meer focus te leggen op het strategisch handelen van de GGD in het belang van hun maatschappelijke opdracht. De Strategische Benchmark GGD is een instrument om hun prestaties te meten en te vergelijken.

De Strategische Benchmark geeft de GGD’s meer inzicht in aspecten als doelmatigheid en effectiviteit van handelen, maatschappelijk effect, kwaliteitsontwikkeling en vernieuwingskracht. Het biedt daarmee mogelijkheden om intern te sturen, te leren, kennis te delen en de kwaliteit te verbeteren.

Een belangrijke eigenschap van de Strategische Benchmark GGD is dat deze bestaat uit de benchmark en de virtuele GGD. De virtuele GGD biedt een beschrijving, verklaringen en achtergronden bij de (excellente) resultaten die zichtbaar worden in de benchmark. Zo worden deze ‘best practices’ praktisch toepasbaar. De Strategische Benchmark is voor GGD-medewerkers toegankelijk via GGD Kennisnet en het intranet van de GGD’s. In de komende jaren zal de Strategische Benchmark regelmatig worden geactualiseerd.

De Wet Publieke Gezondheid en het gemeentelijk beleid zijn de invalshoek voor de indicatoren in de Strategische Benchmark. De indicatorenset moet goed aansluiten bij het werk van GGD’s. Om inzichtelijk te maken in welke mate hiervan sprake is, zijn de indicatoren weergegeven in onderstaand figuur. De verticale as (y-as) bestaat uit de drie hoofdfuncties van de GGD: bewaken, beschermen, bevorderen. De horizontale as (x-as) geeft de belangrijkste doelgroepen weer. Op de diepte-as (z-as) staan de belangrijkste gezondheidsrisico’s benoemd.

strategische benchmarks

Deze weergave kan gebruikt worden om bewuste keuzes te maken bij toekomstige veranderingen in de indicatorenset.


In samenwerking met GGD Nederland heeft Berenschot in de periode november 2011 – mei 2013 de Strategische BenchmarkGGD ontwikkeld. Achtereenvolgens zijn:

  • Doelstellingen van de Strategische Benchmark gedefinieerd
  • Indicatoren vastgesteld
  • Simulatie uitgevoerd
  • Softwaretool gebouwd
  • (pilot)Uitvraag uitgevoerd

De beperkte set indicatoren heeft betrekking op enerzijds de strategische doelen van de GGD’s als collectief (strategische indicatoren), anderzijds op de werkterreinen van de GGD (basisindicatoren). Voorkeur is gegeven aan outcome- of eventueel outputindicatoren.

Externe links