Subsidie voor scholing van werknemers VVT


Om de arbeidsmarktknelpunten in de zorg het hoofd te bieden is het (op)scholen van werknemers van groot belang. Voor het uitvoeren van een adequaat opleidingsbeleid is aanvullende financiering zeer gewenst. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op het Europees Sociaal Fonds (ESF). Berenschot heeft in opdracht van Stichting A+O VVT een sectoraal ESF-project georganiseerd voor alle instellingen binnen de VVT: thuiszorginstellingen, kraamzorginstellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

17 zorginstellingen besloten deel te nemen aan dit project. In totaal is 3 miljoen euro subsidie aangevraagd voor de scholing van werknemers. Het project heeft een positieve beschikking gekregen. In aanmerking voor subsidie komen de externe opleidingskosten en interne instructiekosten voor de meest gangbare opleidingen binnen de VVT; bijvoorbeeld BBL-opleidingen als verzorgende en helpende, BHV en BIG-scholing.

In samenwerking met Stichting A+O VVT en de zorginstellingen, heeft Berenschot de inhoud van de subsidieaanvraag bepaald en het aanvraag- en beheertraject uitgevoerd. Ook draagt Berenschot zorg voor de afwikkeling van het project en begeleidt de zorginstellingen bij het correct verantwoorden van de kosten.


Externe links