Synergie tussen twee concerndochters in de maritieme maakindustrie


Twee zusterorganisaties binnen een concern oriënteren zich op nauwere samenwerking vanwege een vergelijkbaar portfolio aan producten en dienstverlening, zij het in zeer verschillende marktsegmenten. De beoogde synergie moet leiden tot een beter rendement door het gebruik van best practices in beide bedrijven. Andere doelen zijn: een duidelijke positionering op de markt door bundeling van de sterktes in beide bedrijven, gebruik makend van de sterke merken; het afstemmen van de noodzakelijke product- en procesinnovaties, en synergie in ondersteunende diensten.

Diepgaand organisatieonderzoek

De rol van Berenschot betrof het opstellen van een overview van de positionering van de verschillende marktsegmenten gekoppeld aan een concurrentieonderzoek. Ook onderzochten we de processen & systemen, sterktes & zwaktes en het investeringsprogramma van beide bedrijven. Verder ondersteunden we de besluitvorming over overkoepelende strategische uitgangspunten, organisatie en roadmap voor periode 2018-2020. Tot slot voerden we een benchmark uit op de overhead en direct support in beide organisaties.

Compleet toekomstplaatje

Dit alles leidde tot een uitgewerkte nieuwe organisatie, strategie en marktpositionering per segment. Ook zijn er realistische doelstellingen voor het langetermijnverbeterprogramma geformuleerd en werd de kostenreductie in overhead en direct support onderbouwd. Verder voorzagen we in de opzet en governance van de implementatie van de nauwere samenwerking.

Meer weten? Neem contact op met Hans Schotel.