VTL - Dienstverlening Transport en Logistiek


VTL is hét centrum voor ontwikkeling van mensen en bedrijven de sector Transport en Logistiek. Economische ontwikkelingen, bezuinigingen vanuit de overheid en een op termijn toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel in de sector, waren voor VTL aanleiding om haar strategische koers aan te passen.

Berenschot heeft VTL tijdens het gehele proces van deze strategische heroriëntatie ondersteund. Er zijn verschillende scenario's met opties uitgewerkt en deze strategische denkrichtingen zijn vervolgens in de markt en bij diverse stakeholders getoetst. Uiteindelijk is gekozen voor een rol dienstverlener op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit en een regisseursrol op het gebied van opleiding en ontwikkeling. De bestaande activiteiten als kenniscentrum en detacheerder voor de sector blijft VTL ongewijzigd uitvoeren. Om deze nieuwe rol naar de buitenwereld te communiceren is de hulp van Berenschot ingeschakeld. Wij hebben eveneens handvatten geleverd voor een succesvolle implementatie en monitoring van de nieuwe strategie.


Zie ook