Tags

Weesfietsenteam


Het weesfietsenteam van Berenschot helpt gemeenten met de invoering van een structurele weesfietsenaanpak.

Bij veel stations is er sprake van een tekort aan stallingsplaatsen voor fietsen. Weesfietsen nemen soms meer dan 20 % van de totale stallingscapaciteit in beslag. Een weesfiets is een fiets die de eigenaar lang in de fietsenrekken bij het station laat staan of zelfs nooit meer komt ophalen. Als veel mensen de fiets gebruiken om van of naar het station te komen, dan neemt de bereikbaarheid van het station en de gemeente toe, als deze weesfietsen worden verwijderd.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS ondersteunt het Weesfietsenteam van Berenschot gemeenten bij het (individueel of gezamenlijk) opzetten van een structurele en effectieve weesfietsenaanpak als onderdeel van het fietsbeleid. De verantwoordelijkheid van de aanpak van weesfietsen ligt bij gemeenten.

Ondersteuningsbehoefte

De behoefte aan ondersteuning door het weesfietsenteam verschilt per gemeente. Sommige gemeenten hebben al een weesfietsenaanpak, maar willen deze nu goed vastleggen in een protocol en willen hulp bij de communicatie richting burgers. Weer andere gemeenten kennen nog helemaal geen weesfietsenaanpak, willen leren van de ervaringen van andere gemeenten of willen juridische ondersteuning. Het Weesfietsenteam fungeert als aanjager, levert gemeenten de benodigde inhoudelijke expertise en werkt aan draagvlak voor de weesfietsenaanpak binnen de gemeenten van operationeel- tot bestuurlijk niveau.

Handboek weesfietsen

Het Handboek Weesfietsen wordt door het Weesfietsenteam als uitgangspunt gehanteerd. Dit handboek biedt praktische handvatten om het verwijderen van weesfietsen structureel vorm te geven.


Zie ook