Wijzer Werven voor het Ministerie van OCW


Gewenst

Wijzer Werven wordt in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd door het samenwerkingsverband Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies. Het programma maakt deel uit van de campagne ‘Cultuur, daar geef je om’. Wijzer Werven is een programma dat vier jaar duurt en is bedoeld om culturele instellingen te trainen en te coachen in het optimaliseren van de financieringsmix en het werven van fondsen.

Geleverd

Berenschot levert binnen Wijzer Werven voor de deelnemende culturele instelling een bedrijfsscan. Het rapport van de scan geeft een goed beeld van de huidige positie van uw instelling in de context van het culturele veld. Wij besteden aandacht aan strategie en sturing, publieksbereik en marketing, de inrichting van uw instelling en de invulling van fondsenwerving. Bovendien worden de lasten en baten van uw instelling helder in beeld gebracht en in perspectief geplaatst door middel van een benchmarkonderzoek, gebaseerd op onze database.