Zelfredzaamheid bij brand in spoortunnels (2010-2011)


In opdracht van het Platform Transportveiligheid hebben Berenschot en Crisislab naar aanleiding van diverse incidenten in de Schipholspoortunnel een onderzoek uitgevoerd naar het beter benutten en versterken van zelfredzaamheid bij brand in een spoortunnel.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral de eerste tien minuten van een incident essentieel zijn voor de overlevingskansen van de betrokkenen. In deze eerste 10 minuten zijn de hulpdiensten vaak nog onderweg. Daarom zou de handelingsbevoegdheid vooral bij het rijdend personeel van NS moeten worden gelegd. Ook moet de zelfredzaamheid van treinpassagiers beter benut en versterkt worden. In het rapport worden hiertoe diverse aanbevelingen gedaan.

Download de digitale versie van het onderzoeksrapport.