Zelfsturing / zelforganisatie in de langdurige zorg

Gepubliceerd op 24 juli 2014

In de langdurende zorg is in toenemende mate aandacht voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van cliënten. Tegelijkertijd staan de zorguitgaven onder druk. Dit vraagt om maatwerk en slimmer organiseren. Een antwoord hierop in de praktijk is het geven van meer regelruimte en verantwoordelijkheden aan de zorgmedewerkers op de werkvloer.

De traditionele wijze van organiseren waarbij de meeste beslissingen via een leidinggevende lopen, taken sterk opgeknipt zijn en het ‘denken’ en ‘doen’ gescheiden wordt voldoet niet langer. Zelfsturing en zelforganisatie binnen zorgteams zijn een antwoord in de praktijk en vormen daarmee een waardevol alternatief voor de traditionele manier van organiseren. Kwaliteiten van medewerkers worden beter ingezet en hun betrokkenheid neemt toe. Daarnaast gaan ze zelf aan de slag om met het team de resultaten en daarmee de cliënttevredenheid te verbeteren.

De invoering van zelfsturing en zelforganisatie gaat echter niet vanzelf. Op basis van een aantal ontwerpprincipes voor zelfsturing/ zelforganisatie wordt de huidige organisatie onder de loop genomen en gekeken wat eigen verantwoordelijkheid op elke plek in de organisatie stimuleert en wat tegenwerkt. Dit kan leiden tot een herontwerp van de organisatiestructuur. Daarnaast wordt bekeken welke verantwoordelijkheden bij het management horen en welke taken en bevoegdheden de zorgmedewerkers op zich kunnen nemen afgestemd op de ontwikkelfase van het team. Medewerkers worden begeleid om zich nieuwe taken en verantwoordelijkheden eigen te maken. Leidinggevenden hebben onder meer hulp nodig bij het loslaten van taken en verantwoordelijkheden die voorheen exclusief tot hun domein behoorden. Berenschot heeft geruime ervaring met de invoering van zelfsturing / zelforganisatie zowel intra- als extramuraal. Download voor meer informatie de brochure (pdf, 1.9 MB) en/of neem contact met ons op.