De nieuwe werknemer?!


Een verkenning naar veranderingen in werknemerswensen en de managementconsequenties daarvan

Auteur(s) A.W. de Korte en J.F. Bolweg
Uitgave Assen: Van Gorcum, 1995, 2de dr.
Uitgavedatum 1 januari 1995
ISBN 9023228561
Aantal pagina's 116
Bestelling

Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot.

De publicatie is hier te verkrijgen

Beschrijving

Studie naar de 'nieuwe werknemer'. Deze is minder individualistisch dan vaak gesuggereerd wordt en is ook in zijn werk op zoek naar bekend waarden als het 'wij-gevoel' en plezier in het werk.

Na een beschrijving van wat de verschillende groepen werknemers van hun werk verwachten, wordt ingegaan op de consequenties hiervan op het managementhandelen. Hierbij wordt met name aanda cht besteed aan het dilemma waarvoor managers in dit economisch minder rooskleurige tijdsgewricht staan om medewerkers aan de organisatie te binden, terwijl tegelijkertijd de noodzaak van veranderingen, reorganisaties en afslankingen evident is.

De twee auteurs waren werkzaam voor Berenschot.


De nieuwe werknemer