Vier competenties van de lerende organisatie


Auteur(s): C.C. Sprenger (red.), C.H. van Eijsden, S. ten Have en F. Ossel
Uitgave: Den Haag/Utrecht: Dewel/Berenschot Fundatie, 1995
Uitgavedatum: 1 januari 1995
ISBN: 9061556856
Pagina's: 114
Bestelling: Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot.

Beschrijving

Goed zijn als organisatie is niet voldoende, goed blijven is het parool. Dat betgekent dat alle kansen en mogelijkheden om als organisaties te verbeteren moeten worden aangegrepen. Daarvoor moet het management ervoor zorgen dat medewerkers een constante kennisstroom op gang brengen.

In dit boek wordt die kennisstroom in vier competenties onderverdeeld. Absorptie is het opnemen van kennis van buiten, diffusie is het verspreiden van kennis binnen de organisatie, generatie is het ontwikkelen van kennis binnen de organisatie en exploitatie het benutten van kennis in nieuwe produkten en diensten.


Vier competenties van de lerende organisatie

Zie ook