Managers moeten kiezen


Het vierfasenmodel voor organisatieverbetering

Auteur(s): S. ten Have
Uitgave: Den Haag/Utrecht: Elsevier/Berenschot Fundatie, 1996
Uitgavedatum: 1 januari 1996
ISBN: 978061557289
Pagina's: 136
Bestelling: Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot

Beschrijving

De meeste managers en adviseurs schrikken al lang niet meer van een uitspraak als 'de enige constante is verandering'. Dat leren moet en dat organisaties zich moeten blijven ontwikkelen, wordt breed onderschreven. Om managers, die hun organisaties willen verbeteren te helpen, wordt het Vierfasenmodel geïntroduceerd.

Dit model helpt te kiezen uit het scala van verbetermogelijkheden en ingrepen. Verondersteld wordt dat organisaties, om te kunnen overleven in veranderende omstandigheden, moeten streven naar vermogensvermeerdering. Met vermogens wordt verwezen naar de capaciteiten of kwaliteiten van de orgnisisaties.