De responsieve en probleemoplossende gemeente


Auteur(s) L.M.J. Fiers en A. van der Veen
Uitgave Den Haag/Utrecht: Berenschot Fundatie/Delwel
Uitgavedatum 1 januari 1997
ISBN 90-6155-850-6
Aantal pagina's 66
Bestelling Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot.

Beschrijving

De centrale boodschap van dit boek is dat gemeenten meer werk moeten gaan maken van responsiviteit (het vermogen antwoord te geven op externe vragen), effectiviteit, probleemoplossend vermogen en integraliteit. Dit laatste is van belang vanwegde de samenhang tussen veel probleemsituaties en de noodzaak van een afgestemde inzet vanuit diverse organisatie(s)(delen). De auteurs vragen aandacht voor deze nieuwe eisen met behoud van meer klassieke eisen aan het optreden van overheden als rechtmatigheid, afweging en efficiency.