Het kan sneller


Het BRACE-model voor excellente productontwikkeling

Auteur(s): G.P. ten Cate, F. van Dam, W.D. ten Have, R. Hanssen en E.M.G. Wassenberg
Uitgave: Den Haag/Utrecht: Delwel/Berenschot Fundatie, 1997
Uitgavedatum: 1 januari 1997
ISBN: 9061557488
Pagina's: 186
Bestelling: Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot

Beschrijving

Time-to-market, als eerste aan antwoord hebben op de afnemersvraag dan wel als eerste ee nieuwe technologie op de markt brengen, geeft een bedrijf een substantieel concurrentievoordeel. De organisatie van productontwikkeling speelt hierbij een rol.

Concurrent engineering leidt tot een aanzienlijke reducatie van de doorlooptijd, en beoogt daarnaast ook te komen tot een verlaging van de ontwikkelingskosten en van de totale levensvcycluskosten. Voor de ondersteuning van de implementatie van concurrent engineering is door Berenschot een complete aanpak ontwikkeld, genaamd BRACE.

BRACE gaat uit van een assessmentmethode voor het bepalen van de huidige wijze waarop productontwikkeling georganiseerd is en ondersteund wordt. BRACE onderscheidt zich van andere methoden door voor de organisatie, op basis van bedrijfsspecifieke kenmerken, ook een gewenst streefniveau van productontwikkeling vast te stellen.


Het kan sneller