Naar een markt van kennis en leren


Kennismanagement als organisatieprincipe

Auteur(s): C.C. Sprenger en W.J. van Oort
Uitgave: Den Haag/Utrecht: Elsevier/Berenschot Fundatie, 1998
Uitgavedatum: 1 januari 1998
ISBN: 9061558948
Pagina's: 131
Bestelling: Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot.

Beschrijving

Kennis en informatie nemen een steeds dominantere plaats in in onze samenleving. De complexiteit van het dagelijkse leven dwingt ons tot voortdurende aanpassingen aan elkaar. Bovendien ontstaan er steeds nieuwe problemen waarvoor we tot op heden geen oplossing nodig hadden. In het proces van afstemmen op elkaar en oplossen van problemen vormen kennis en informatie belangrijke bouwstenen. Het beheersen van kennisstromen in organisaties is door deze ontwikkelingen een punt van toenemende aandacht. Kennismanagement is een aanpak die tracht deze kennisstromen beter beheersbaar te maken. Het doel van kennismanagement is informatie- en kennisstromen zo te organiseren dat het leren van (de leden van ) een organisatie wordt vergemakkelijkt.

In Naar een markt van kennis en leren is beschreven hoe organisaties zo met kennis kunnen omgaan dat er een ' markt van kennis en leren' ontstaat. Het begrip 'markt' is gebruikt als metafoor voor de ontmoetings- en uitwisselingsplaats van informatie, kennis


Naar een markt van kennis en leren