Halverwege de top


Berenschot Gezondheidszorg Inkoopenquête 1999

Auteur(s) Tijme Beker en Joop Mooren
Uitgave Utrecht: Berenschot, 1999
Aantal pagina's 52
Bestelling Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot.

Beschrijving

In dit boekje worden de uitkomsten gepresenteerd van de Berenschot Gezondheidszorg Inkoopenquête 1999 in samenwerkin gmet NVILG, IntraKoop en Medisch Nieuws.

Uit de enquête komt enerzijds naar voren dat de gezondheidszorg niet onderdoet voor het bedrijfsleven, aan de andere kant worden nog veel mogelijk door Inkoop niet benut. Door vooruit te kijken kan Inkoop een belangrijke rol spelen bij het initiëren en sturen van verbeteringen.