De cao van de toekomst


Auteur(s) Ton de Korte (red.), Jolande Boelhouwer, Ingrid de Bresser, Marianne Gravesteij, Luc Steenhorst en Richard de Vries
Uitgave Den Haag/Utrecht: Elsevier/Berenschot, 2000
ISBN 9061559715
Aantal pagina's 158
Bestelling Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot.

Beschrijving

De auteurs hebben de titel met opzet gekozen; zij geloven in een toekomst voor de cao. De cao is en blijft één van de bouwstenen van onze sociaal-economische en maatschappelijke ordening. Wel zullen cao's ingrijpend van vorm en inhoud moeten veranderen willen zij een functie blijven vervullen: zo niet, dan zullen steeds meer arbeidsvoorwaarden buiten de cao om geregeld worden.

In deze publicatie worden recente ontwikkelingen geanalyseerd en de invloed die zij op cao's hebben. Deze ontwikkelingen zijn in vijf thema's ondergebracht: werktijden en verlof; opleiding en employability; beloning; sociale zekerheid en pensioenen. Op al deze terreinen vindt, als gevolg van door de werkgevers gewenste flexibilisering en werknemersgebonden individualisering, een grote mate van verandering plaats. De huidige structuren van vele cao's kunnen deze veranderingen niet vatten en moeten grondig herzien worden.


De cao van de toekomst