Beelden van Bestuur


Trendstudie Openbaar Bestuur

Auteur(s) M.J.W van Twist, M.C. den Boer, B.P.A. van Mil, L.Geut
Uitgave Utrecht: Lemma, 2002
Uitgavedatum 1 januari 2002
ISBN 90-5931-101-9
Aantal pagina's 227
Bestelling Deze publicatie is niet meer leverbaar

Beschrijving

Beelden van Bestuur beschrijft en analyseert trends en ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het onderzoek beantwoordt drie vragen: welke trends spelen op dit moment een rol binnen het openbaar bestuur, met welke instrumenten reageert de overheid daarop en hoe effectief is dit?

Deze vragen zijn beantwoord op basis van gesprekken met meer dan 250 bestuurders, topambtenaren en bestuurswetenschappers. Daarnaast geven burgers hun visie op het handelen van de overheid.Opvallende onderzoeksuitkomsten zijn: het verdwijnen van marktwerking en privatisering van de politieke agenda, de beperkte resultaten die worden geboekt met toezicht en inspectie en het grote belang dat bestuurders en ambtenaren hechten aan multiculturalisering, terwijl het hen moeilijk valt een passende beleidsreactie te geven.

Opvallende onderzoeksuitkomsten zijn: het verdwijnen van marktwerking en privatisering van de politieke agenda, de beperkte resultaten die worden geboekt met toezicht en inspectie en het grote belang dat bestuurders en ambtenaren hechten aan multiculturalisering, terwijl het hen moeilijk valt een passende beleidsreactie te geven.

Dit alles is terug te lezen in een bijzonder boek waarin de huidige maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen aan de orde komen en een blik wordt geworpen op de toekomst van het openbaar bestuur.