Organiseren in tijden van schaarste


Creatieve oplossingen voor blijvende personeelstekorten

Auteur(s): Ester de Kleer, Etienne Commissaris, Ton de Korte
Uitgave: Assen: Van Gorcum, 2002
Uitgavedatum: 1 januari 2002
ISBN: 90-232-3814-1
Pagina's: 190
Bestelling: Deze publicatie is niet meer leverbaar

Beschrijving

Schaarste op de arbeidsmarkt is de komende 10 tot 15 jaar in Nederland een structureel probleem. De huidige conjuncturele dip versluiert het probleem in bijvoorbeeld de ICT-sector, maar er zijn nog vele sectoren die te maken hebben met schaarste; denk maar aan het onderwijs, de zorgsector, defensie, de beveiligingsbranche, gevangenissen. Er is echter nog maar weinig over het thema gepubliceerd, zeker niet over de oplossingen die individuele organisaties vinden voor dit probleem. Dit vormde aanleiding voor Berenschot om onderzoek te doen naar de maatregelen die organisaties nemen in hun pogingen om de schaarste te bestrijden. Tevens is onderzocht in hoeverre schaarste een strategisch vraagstuk is en welke effecten het heeft op de relatie werkgever-werknemer.

Schaarste op de arbeidsmarkt, een boeiend thema. Het ene moment volop in de schijnwerpers en het volgende moment overschaduwd door ingrijpende ontwikkelingen in de wereld en een stagnerende economie. De demografische tendens (vergrijzing en ontgroening) in Nederland is echter onmiskenbaar. Schaarste blijft de komende jaren een belangrijk thema op de Nederlandse arbeidsmarkt.


Veel organisaties grijpen bij een tekort aan personeel naar dezelfde middelen: meer werving en selectie, en beter binden van personeel. We vissen echter allemaal in dezelfde vijver. Slechts weinigen houden bij het vormgeven van processen en het inrichten van hun organisatie rekening met een blijvend krappe arbeidsmarkt. In dit boek wordt de praktijk nader verkend aan de hand van onderzoek bij zes organisaties. Veertig tips geven concrete aanknopingspunten om voor uw organisatie een brede, gestructureerde arbeidsmarktaanpak te ontwikkelen. Een aanpak gericht op de weloverwogen inzet van de mensen en middelen die u tot uw beschikking hebt.

De publicatie is tot stand gekomen in opdracht van de Ir. B.W. Berenschot Fundatie.