Het Strategieboek


Auteur(s) Paul Pietersma, Kees Rippen, Theo Janssen, Erwin Agasi, Mark van Mierle en Laura Nijkamp
Uitgave Amsterdam: Nieuwezijds, 2002
Uitgavedatum 1 januari 2002
ISBN 9052614792
Aantal pagina's 156
Bestelling Deze publicatie is niet meer leverbaar.

Beschrijving

'Strategische Dialoog' is de naam van de aanpak van Berenschot ten aanzien van het proces van strategievorming. In deze aanpak gaan de betrokkenen uit de klantorganisatie samen met Berenschot-adviseurs een leerproces in. Daarbij worden in dialoogvorm analyses gemaakt, strategische opties gegenereerd en keuzes gemaakt. Kennis en ervaring binnen de klantorganisatie worden optimaal gemobiliseerd. Er ontstaat inzicht en er wordt een gemeenschappelijk gevoel voor richting gecreëerd.

Het Strategieboek beoogt een leidraad te zijn voor het succesvol doorlopen van het proces van strategievorming. Deel 1 bespreekt de stappen van het proces van strategievorming, de verschillende niveaus van strategiebepaling en de interactie tussen strategie op concernniveau en strategie op businessunitniveau. Deel 2 werkt de processtappen nader uit. Deel 3 biedt alle strategiemodellen, waarbij de kleur van de pagina aangeeft bij welke fase het model kan worden ingezet. Per model wordt kort het gebruiksdoel en de waarde aangegeven en wordt ook de verhaallijn doorgetrokken.

Het Strategieboek volgt op Berenschots zeer succesvolle Managementmodellenboek en is een must voor iedere directeur, manager, ondernemer en participant aan of geïnteresseerde in het strategieproces binnen organisaties.