The Aging Company


De onderneming wordt ouder en ouder...

Auteur(s): Jeroen Woertman, Marsel in 't Veen, Ton de Korte
Uitgave: Utrecht/Assen: Berenschot Fundatie/Koninklijke Van Gorcum, 2002
Uitgavedatum: 1 januari 2002
Pagina's: 63 incl. CD-rom
Prijs in €: 17,93
Bestelling: Dit boek is per e-mail te bestellen bij Anne van Veen, a.vanveen@berenschot.nl

Beschrijving

Nederland vergrijst. Ook de gemiddelde leeftijd in de Nederlandse organisaties wordt steeds hoger. The Aging Company is een simulatieprogramma waarmee de gevolgen van de vergrijzing voor een organisatie in kaart kunnen worden gebracht. Tevens biedt het programma de mogelijkheid om te onderzoeken hoe die gevolgen te beïnvloeden zijn.