Grip op leiderschap


Toegankelijke modellen en praktische inzichten

Auteur(s) J.I. Stoker, N.J. Kolk
Uitgave Deventer/Zaltbommel: Kluwer/INK, 2003
Uitgavedatum 1 januari 2003
ISBN 90-13-00417-2
Aantal pagina's 232
Bestelling Deze publicatie is niet meer leverbaar

Beschrijving

Worden leiders geboren of gemaakt? Wat maakt of breekt een manager? 'Grip op leiderschap' beschrijft mede op basis van het onderzoek 'Leiderschap in Nederland' hoe de goede managers zich onderscheiden van de mindere.

Leiderschap is overal: in de politiek, op straat, in de klas, en niet in de laatste plaats in organisaties. Leidinggevenden nemen de beslissingen en hakken knopen voor anderen door. Zij zijn vandaag geliefd en gevierd; morgen worden zij verstoten en weggehoond. Leiderschap is daarom een bron van inspiratie voor de praktijk en voor de wetenschap. Maar leiderschap is ook een enigma: het is zowel voor leidinggevenden en hun volgers, als voor onderzoekers een complex fenomeen. Is leiderschap het motiveren van medewerkers? Het behalen van resultaten? Het inspireren van mensen?

Wat moet een leidinggevende met al deze vraagtekens? Hij zoekt vooral antwoorden om grip op leiderschap te krijgen. Dit boek voorziet in deze behoefte door de lezer zowel enkele bruikbare theoretische modellen te bieden, als door een brug te slaan tussen deze theorie en de weerbarstige praktijk.

De auteurs slaan deze brug langs twee invalshoeken. Ten eerste effenen zij het vaak moeilijk begaanbare pad in de leiderschapsliteratuur: welke leiderschapsmodellen en -theorieën zijn voor managers bruikbaar en interessant, en welke kunnen ze beter maar zo snel mogelijk vergeten? De auteurs schromen daarbij niet om heilige huisjes omver te gooien. De tweede helft van dit boek biedt inzicht in de wijze waarop de aangereikte modellen en theorieën toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk. De auteurs bieden, mede op basis van hun eigen ervaring als managementconsultant, concrete adviezen en tools voor het vormgeven van leiderschap op alle niveaus in de organisatie.