Managementmodellen voor communicatie


Auteur(s): Carolien Gehrels, Erik van Venetië en Jessie Thevenet
Uitgave: Amsterdam: Nieuwezijds, 2003
Uitgavedatum: 1 januari 2003
ISBN: 90 5712 157 3
Pagina's: 151
Prijs in €: 49,95
Bestelling: Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

Wie zaken doet of bestuurt, moet communiceren: met klanten, burgers, aandeelhouders, medewerkers, het publiek, de pers en andere belanghebbenden. Communicatie is absoluut noodzakelijk bij fusies, reorganisaties, inkoop, marketing, verandertrajecten, positioneringsvraagstukken en in crisissituaties.

De kwaliteit van communicatie bepaalt de reputatie van een organisatie en dient dan ook onder de verantwoordelijkheid te vallen van het bestuur en het management. Omdat zij zich niet dagelijks bezighouden met de technieken van PR, voorlichting of communicatie, maar er wel sturing aan moeten geven, heeft Berenschot 58 overzichtelijke aanpakken en modellen verzameld voor het inzetten van communicatie bij het oplossen van managementvraagstukken.

Dit helder vormgegeven boek is gebaseerd op zowel praktijkervaring ('Waar lopen managers in hun dagelijks werk tegenaan en wat definiëren zij als een communicatievraag?') als klassieke modellen en theorieën.

De toegevoegde waarde van expertise en professionaliteit op het gebied van communicatie bestaat in de analysefase, bij de strategievorming, en bij de implementatie. Doel van het boek is de bestuurder of de manager in staat te stellen op het juiste moment en op de juiste plaats in te grijpen. Met als eindresultaat: verbetering van de beeldvorming, de samenwerking, de besluitvorming en de reputatie van de organisatie.


Managementmodellen voor communicatie

Zie ook