Strategie, beleid en budget


Het realiseren van toegevoegde waarde

Auteur(s): W.D. ten Have, M.A. Kruijff, A.M. Sturm, L.M.A. Schijvens en E.E. Schaafsma
Uitgave: Deventer/Zaltbommel: Kluwer, 2003
ISBN: 90-13-00766-X
Pagina's: 169
Bestelling: Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot

Beschrijving

In veel organisaties is strategie nog steeds een document dat voor een beperkt deel van de mensen beschikbaar en bruikbaar is. Voor veel managers stopt hier de betekenis van strategie. Echter, managers worden elke dag geconfronteerd met beslissingen waarvoor een heldere strategie en leidraad zou moeten zijn. Dit betekent in de opvatting van de auteurs dat een boek over strategie en beleid moet gaan over strategie en de vertaling ervan naar de organisatie. Over hoe de gekozen richting kan worden geïmplementeerd. Over het realiseren van de strategie en het monitoren op basis van prestatie-indicatoren. Over feedback en besturen. Zij behandelen de theorie, geven een eigen visie en laten zien hoe het proces in de praktijk kan werken.

Door de aspecten van strategie en beleid in samenhang aan te bieden, laten de auteurs managers zien hoe strategie en beleid kunnen werken in de praktijk, wat hierbij komt kijken en waarom goed uitgevoerde, maar geïsoleerde activiteiten halve waarheden zijn en de opmaat vormen voor hele mislukkingen.

Relatief weinig mensen binnen een onderneming zijn bezig met de strategie en het uitvoeren ervan. Hierdoor blijft strategie vaak een abstract begrip, ook voor managers. Terwijl juist voor managers de strategie het uitgangspunt zou moeten zijn bij het nemen van hun beslissingen. Dagelijks staan ze voor cruciale vraagstukken, waarbij de visie van de organisatie een uitstekende leidraad is. De auteurs gaan vooral in op een concrete vertaling van een strategie in de organisatie. Hoe vindt de implementatie van de gekozen richting plaats? Hoe wordt de strategie in de dagelijkse praktijk gerealiseerd? Op basis van welke prestatie-indicatoren meet je de resultaten? En hoe ga je om met feedback?

'Strategie, beleid en budget' geeft geen compleet overzicht van alle beschikbare theorie. Wel vormt de theorie het uitgangspunt voor de praktijk. Na het lezen van dit boek weet de lezer wat de kernpunten zijn voor het formuleren en implementeren van de strategie en het beleid. Bij veel organisaties is er een grote kloof tussen de strategie en het daadwerkelijk uitvoeren van de strategie. Daarom benadrukken de auteurs de koppeling tussen beide. Op basis van hun ervaringen laten zij zien hoe die koppeling kan werken in de praktijk en wat de onderscheidende succesfactoren in dit proces zijn.